Materiał Partnera

Co warto wiedzieć o dochodzeniu roszczeń przed sądem?

Co warto wiedzieć o dochodzeniu roszczeń przed sądem?

Czy wiesz o tym, czym tak właściwie są roszczenia? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, jak ich dochodzić na drodze sądowej? Jeśli chcesz zyskać kilka cennych informacji z tym związanych, przeczytaj nasz artykuł. Sprawdź, jak dochodzenie roszczeń na drodze sądowej reguluje Kodeks cywilny i co warto wiedzieć na jego temat. Zapraszamy Cię do zapoznania się z przygotowanym przez nas tekstem.

Czym są roszczenia?

Roszczenie jest formą uprawnienia, które polega na żądaniu od określonej osoby bądź grupy osób konkretnego zachowania. Jego przykładem jest wierzytelność będąca wypadkową stosunku zobowiązanego. Zobowiązanie tego typu polega na możliwości żądania od dłużnika świadczenia przez wierzyciela i na oczekiwaniu, że dłużnik je spełni. Można mówić między innymi o roszczeniach negatoryjnych, windykacyjnych czy uzupełniających.

Dochodzenie roszczeń z kolei to proces, którego celem jest spełnienie zaniechanego lub niespełnionego obowiązku zrealizowania określonego działania przez dłużnika. Jest ono rozstrzygane na drodze sądowej, co prowadzi do sądowego uznania słuszności roszczenia w formie wyroku, przy czym postanowienia zawarte w wyroku najczęściej są wykonywane przez komornika.

Roszczenia mogą dotyczyć rozmaitych spraw, między innymi z zakresu sektora finansowego. Prawnicy udzielający porad prawnych, np. w Siedlcach wielokrotnie przypominają o tym, że konsumenci mają możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu na przykład czynności bankowych (m.in. bankowych rozliczeń pieniężnych), czynności ubezpieczeniowych czy umowy kredytu konsumenckiego.

Jak dochodzić roszczeń na drodze sądowej?

Chcąc dochodzić swoich roszczeń, wiele osób przed podjęciem jakichkolwiek konkretnych kroków, kieruje swoją sprawę do wybranej kancelarii prawnej, takiej jak Kancelaria Radcy Prawnego Aliny Sarackiej. Skorzystanie z porady prawnej pomaga im w przejściu przez często skomplikowany proces sądowy, którego specyfika jest bezpośrednio uzależniona od rodzaju dochodzonej należności.

Na przykład w sytuacji niewykonania bądź nieprawidłowego wykonania usługi przez usługodawcę konsument najpierw składa reklamację – ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej, a dopiero później (kiedy reklamacja nie zostanie rozpatrzona na jego korzyść) dochodzi swoich roszczeń za pomocą zewnętrznych instytucji, takich jak Sąd Polubowny czy Sąd Powszechny.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy