Artykuł sponsorowany

Czy można się uchylić od Europejskiego Nakazu Aresztowania?

Czy można się uchylić od Europejskiego Nakazu Aresztowania?

Europejski Nakaz Aresztowania jest rodzajem przekazywania między państwami osób poszukiwanych listem gończym. To forma uproszczonej ekstradycji, która obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. W Polsce regulacje związane z ENA określone są w rozdziałach 65a i 65b Kodeksu postępowania karnego. Kiedy Europejski Nakaz Aresztowania może być wydany i czy można się od niego w jakiś sposób uchylić?

Europejski Nakaz Aresztowania – nie może być wydany?

Wydanie ENA nie może zostać wydany wtedy, gdy nie wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości. Poza tym jest to niedopuszczalne, gdy dotyczy prowadzonego przeciw osobie ściganej postępowania karnego o przestępstwo zagrożonego karą pozbawienia wolności do roku. Jest to zabronione również wtedy, gdy ma na celu wykonanie kary pozbawienia wolności z orzeczenia o wymiarze do 4 miesięcy lub innego środka polegającego na pozbawieniu wolności w czasie nieprzekraczającym 4 miesięcy. Na wszystkie pytania związane z ENA odpowie adwokat od spraw karnych.

Jak uchylić Europejski Nakaz Aresztowania?

Europejski Nakaz Aresztowania nie jest zaskarżany w kraju, w którym go wydano, ale tam, gdzie jest wykonywany. W Polsce na postanowienie sądu w wydaniu ENA zażalenia nie przysługują. Europejski Nakaz Aresztowania może zostać jednak uchylony, ale zależy to od czynności, jakie podjęte zostają co do postępowania, które dotyczy. Postępowanie uchyla sąd, który wcześniej postanowienie to wydał. ENA traci na ważności w chwili sprowadzenia osoby poszukiwanej do Polski. Może zostać też uchylony na wniosek sądu lub prokuratora, który o wydanie ENA wystąpił wcześniej. Istnieje także więcej możliwości prawnych, o których opowiedzą specjaliści z Kancelarii Adwokackiej Andrzeja Babilasa, którzy dbają o bezpieczeństwo swoich Klientów.

Europejski Nakaz Aresztowania – ile trwa jego wydanie?

Przepisy nie określają terminu, w jakim sąd ma wydać ENA. Najczęściej jednak, gdy poszukiwania na terenie Polski zwykłym listem gończym okazują się nieskuteczne, a prokurator lub sąd otrzyma informację, że osoba poszukiwana znajduje się za granicą, wtedy podejmowana jest decyzja o wystąpieniu do sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. W praktyce jednak wymaga to od kilku miesięcy do kilku lat.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy