Artykuł sponsorowany

Czy prowadzenie międzynarodowych przewozów busem wymaga zezwoleń?

Czy prowadzenie międzynarodowych przewozów busem wymaga zezwoleń?

Międzynarodowe przewozy busem cieszą się dużą popularnością. Do tej o ile pojazd miał do 3,5 tony DMC, niepotrzebne były żadne licencje, zezwolenia. Jednak 21 lutego 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2020/1055, które wprowadziło pewne zmiany. Czy dotyczą one tylko transportu towarów, czy również przewozu osób?

Nowe rozporządzenie a prowadzenie międzynarodowych przewozów busem

Rozporządzenie, o którym mowa we wstępie dotyczy przewoźników transportu drogowego, posługujących się pojazdami o DMC powyżej 2,5 tony, a poniżej 3,5 tony. Nowe przepisy wchodzą w zakres pakietu mobilności, który zrównuje wymagania stawiane osobom wykonującym usługi transportowe w Europie busami o DMC do 3,5 tony ze stawianymi wobec przewoźników posługujących się pojazdami o DMC przekraczającej 3,5 tony. Od jednych i drugich wymaga się:

  • zdobycia licencji transportowej – czyli zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika,

  • wyrobienia sobie licencji wspólnotowej – w przypadku realizowania transportu międzynarodowego.

Czy wspomniana zmiana przepisów obejmie także międzynarodowe przewozy busem osób?

Przewozy międzynarodowe osób a zezwolenia

Nowe rozporządzenie nie obejmuje przewozu osób busem, o ile:

  • przewozi się do 9 osób (włącznie z kierowcą),

  • DMC busa nie przekracza 3,5 tony.

Oznacza to, że jeśli spełnione są oba wymienione wyżej warunki, przewoźnik nie potrzebuje żadnych dodatkowych zezwoleń. W praktyce jednak jest inaczej, ponieważ przy transporcie międzynarodowym (zalicza się do niego także transport krajowy) wymagana jest licencja na przewóz osób.

W gruncie rzeczy przewoźnik osób, niezależnie od tego, czy świadczy usługi krajowe, czy międzynarodowe, musi wyrobić sobie licencję. Jeśli szukasz wiarygodnego przewoźnika, sprawdź, czy ma wszystkie niezbędne certyfikaty i zezwolenia, jak na przykład firma SANDREX z siedzibą w Brzegu.

Co jest potrzebne, żeby uzyskać licencję na przewóz osób?

Chcąc uzyskać licencję na przewóz osób, przedsiębiorca powinien mieć nienaganną opinię, nie może być skazany za przestępstwa skarbowe, ani mieć prawomocnego orzeczenia o zakazie wykonywania działalności w transporcie drogowym. Jeśli firma jest spółką, to samo dotyczy wszystkich jej członków. Dodatkowo jeden z nich musi posiadać certyfikat kompetencji zawodowych. Przedsiębiorstwo ma też udowodnić, że ma odpowiednie zaplecze finansowe do prowadzenia działalności. Samochody używane do przewozu mają być własnością lub współwłasnością firmy, a kierowcy muszą mieć prawo jazdy kat. B.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy