Materiał Partnera

Czy radca prawny może reprezentować interesy wspólnoty mieszkaniowej w sądzie?

Czy radca prawny może reprezentować interesy wspólnoty mieszkaniowej w sądzie?

Część budynków wielorodzinnych jest nadzorowana przez wspólnoty mieszkaniowe. Organy te zarządzają nieruchomością na podstawie odpowiednich przepisów oraz uchwał podejmowanych przez członków wspólnoty. Zadania, z jakimi musi się ona mierzyć, często wymagają pomocy prawnej. Dlatego wiele wspólnot zastanawia się nad skorzystaniem z usług radcy prawnego. Sprawdźmy zatem, czy osoba taka może być prawnym reprezentantem wspólnoty mieszkaniowej?

Czy radca prawny może świadczyć usługi dla wspólnoty mieszkaniowej?

Zgodnie z przepisami radca prawny może świadczyć swoje usługi dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych,  a także wszystkich podmiotów posiadających zdolność prawną. Jak zatem widać, nie ma żadnych formalnych przeszkód, aby radca prawny świadczył swoje usługi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, a także reprezentował jej interesy m.in. przed sądami. Tak więc wspólnoty poszukujące pomocy prawnej bez obaw mogą skorzystać np. z usług jakie świadczy Kancelaria Radcy Prawnego Bartosza Frączyka z Krakowa, która specjalizuje się w kompleksowej obsłudze wspólnot mieszkaniowych. Wieloletnie doświadczenie w tej skomplikowanej materii, a także setki prowadzonych spraw, gwarantują, że każdy problem prawny, z jakim ma do czynienia wspólnota mieszkaniowa, jest rozwiązywany rzetelnie i na gruncie obowiązującego prawa.

W czym wspólnocie mieszkaniowej może pomóc radca prawny?

Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową wymaga podejmowania wielu decyzji, w przypadku których kluczowa jest znajomość prawa, a jej brak nie zwalnia kierownictwa wspólnoty z odpowiedzialności. Dlatego też fachowa i merytoryczna obsługa prawna, oszczędzi wspólnocie mieszkaniowej wielu problemów natury prawnej oraz finansowej. Obsługa ta może mieć charakter stały lub sporadyczny np. sporządzanie opinii prawnych. Bywają również sytuacje, gdy spory, w których wspólnota mieszkaniowa jest stroną, są rozstrzygane przez sąd. W takich przypadkach obsługa prawna wspólnoty mieszkaniowej prowadzona przez radcę prawnego gwarantuje pełną reprezentację. Pomoc radcy prawnego przydaje się również podczas podpisywania umów z wykonawcami, czy deweloperami. Każda taka umowa jest dokładnie analizowana, ze szczególnym naciskiem na ochronę interesów wspólnoty.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy