Artykuł sponsorowany

Czym jest pełnomocnictwo notarialne i w jakich sytuacjach się z niego korzysta?

Czym jest pełnomocnictwo notarialne i w jakich sytuacjach się z niego korzysta?

Pełnomocnictwo notarialne ma niepodważalną moc. Co to oznacza? Działania podjęte przez pełnomocnika w jego ramach mają taką samą moc prawną, jak te podjęte przez Ciebie osobiście, a mocodawca odpowiada za przeprowadzone w ten sposób czynności. Sprawdź, w jakich sytuacjach przydaje się ten rodzaj umocowania prawnego i kiedy wygasa, a także jakie elementy powinny się w nim znaleźć.

Pełnomocnictwo notarialne – jak go udzielić? Co zawiera?

Pełnomocnictwo notarialne sporządza się w formie pisemnej. Należy tego dokonać w kancelarii notarialnej. Po sporządzeniu dokumentu mocodawca podpisuje się pod nim, a notariusz potwierdza autentyczność tego podpisu. Podczas zawarcia czynności notarialnej rejent zwraca uwagę na to, aby w dokumencie wskazano cel jego udzielenia oraz osobę, która  staje się pełnomocnikiem.

Akt powinien zawierać również:

  • datę i miejsce jego sporządzenia,

  • imiona, nazwiska, numery PESEL, dowodów osobistych i adresy – zarówno mocodawcy, jak i pełnomocnika,

  • okres obowiązywania dokumentu – nie jest to aspekt konieczny,

  • wskazanie rodzaju pełnomocnictwa.

Jeśli chodzi o rodzaje pełnomocnictwa, to wyróżnia się ogólne (dotyczy czynności zwykłego zarządu), rodzajowe (wskazuje kategorię czynności, do których jest umocowany pełnomocnik) i szczególne (dotyczy dokonania konkretnej czynności prawnej). 

W jakich sytuacjach korzysta się z pełnomocnictwa notarialnego?

Z tego rodzaju umocowania korzysta się podczas m.in.:

  • zawierania umowy przeniesienia własności nieruchomości,

  • zbycia udziałów w spółce z o.o.,

  • nabywania nieruchomości,

  • wykonywania czynności związanych ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu,

  • rozwiązywania kwestii użytkowania wieczystego.

Aby dokument tego rodzaju miał moc prawną, należy zawrzeć go u notariusza np. w Kancelarii Notarialnej Adama Robaka. Specjalista nada mu moc prawną dokumentu urzędowego i zadba o to, aby spełniał wymogi prawne.

Kiedy pełnomocnictwo wygasa?

Pełnomocnictwo notarialne jest udzielane bezterminowo, chyba że w dokumencie wskazano inaczej. Wówczas jego moc wygasa wraz z upłynięciem określonego terminu. Jeśli jednak go nie wskazano, to akt traci moc np. z chwilą śmierci pełnomocnika lub mocodawcy, gdy mocodawca odwoła pełnomocnictwo lub pełnomocnik zrzeknie się pełnomocnictwa.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy