Materiał Partnera

Jak krok po kroku przebiega ubieganie się o alimenty?

Jak krok po kroku przebiega ubieganie się o alimenty?

Obowiązek alimentacyjny dotyczy krewnych w linii prostej, a także rodzeństwa, jednak najczęściej obejmuje rodziców. Z tego powodu nawet jeżeli partnerzy lub małżonkowie się rozeszli i postanowili żyć osobno, są zobowiązani do pokrywania kosztów utrzymania dziecka. Zazwyczaj zostaje ono z jednym opiekunem, drugi zaś powinien płacić alimenty. Jednak aby je otrzymać, konieczne jest złożenie pozwu do sądu. Jak krok po kroku przebiega taka procedura?

Krok pierwszy — wyliczanie kwoty alimentów

Ze względu na to, że w pozwie o alimenty należy wskazać kwotę żądanego świadczenia, warto wcześniej obliczyć potrzebną sumę. Powinna ona obejmować miesięczną usprawiedliwioną wartość potrzebną do utrzymania i pokrycia wszelkich opłat związanych z utrzymaniem małoletniego. Zalicza się do nich m.in.:

  • mieszkanie,

  • wyżywienie,

  • ubrania,

  • artykuły higieniczne,

  • leczenie,

  • wypoczynek,

  • edukację.

Wysokość alimentów nie może jednak przekraczać możliwości zarobkowych pozwanego.

Krok drugi — złożenie pozwu o alimenty 

Rozpoczęcie procedury alimentacyjnej następuje wtedy, gdy zostanie złożony pozew do Sądu Rejonowego. Jeżeli dziecko jest niepełnoletnie, wówczas składa go w jego imieniu opiekun, jednak gdy jest pełnoletnie, musi wystąpić samodzielnie. Jakie elementy powinny figurować w  każdym pozwie o alimenty? Warka to miejscowość, w której funkcjonuje kancelaria świadcząca usługi w zakresie sporządzania takiego wniosku. Zawsze jednak znajdują się w  nim m.in.:

  • dane obu stron, a także ich przedstawicieli, 

  • żądana kwota świadczeń i termin jej wypłacania, 

  • uzasadnienie pozwu. 

W tym ostatnim punkcie należy zawrzeć wszystkie koszty wynikające z opieki nad dzieckiem, najlepiej poparte dowodami w postaci na przykład rachunków.

Krok trzeci — sprawa w sądzie o alimenty 

Po około 2-3 miesiącach od złożenia pozwu, zazwyczaj odbywa się pierwsza rozprawa o  alimenty. Warto wcześniej jednak udać się na przykład do Kancelarii Adwokackiej Krzysztof Bienias, aby specjalista pomógł powodowi zgromadzić potrzebne materiały dowodowe. Na rozprawie sędzia je analizuje i zadaje stronom dodatkowe pytania. Dzięki temu często już na pierwszym posiedzeniu jest w stanie zakończyć całe postępowanie i ustalić kwotę alimentów. Czasami jednak wskutek sporu między stronami procedura ta trwa dłużej.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy