Materiał Partnera

Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca w Polsce?

Jak zalegalizować pobyt cudzoziemca w Polsce?

Legalizacja pobytu cudzoziemca w Polsce polega na wyrobieniu niezbędnych dokumentów pobytowych. Formalności z tym związane są opisane w Ustawie o Cudzoziemcach. Wśród potrzebnych dokumentów wymienia się m.in. wniosek o pozwolenie na pobyt czasowy lub stały oraz stempel w paszporcie. Uzyskanie zgody to warunek konieczny do legalnego pobytu oraz możliwości zatrudnienia u danego pracodawcy. Sprawdź, w jaki sposób zalegalizować pobyt obcokrajowca.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt

Obcokrajowcy, którzy chcą legalnie przebywać i pracować na terenie Polski, muszą złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt. Można go pobrać ze strony biznes.gov.pl. Aby zarejestrować wizytę, można skorzystać z portalu cudzoziemca inPOL, a sam dokument można wypełnić elektronicznie. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku lub nie wiesz, jakie formalności trzeba spełnić, aby zalegalizować pobyt obcokrajowca, skorzystaj z możliwości odbycia konsultacji z adwokatem. Niektóre kancelarie, np. adwokatslupsk.pl oferują pomoc w legalizacji pobytu obcokrajowców na terenie Polski. 

Wniosek z odciskami palców składa się podczas umówionej wizyty w urzędzie, za pośrednictwem biura podawczego, poczty lub delegatury. W momencie składania wniosku otrzymuje się stempel w paszporcie. Pozytywne rozpatrzenie skutkuje otrzymaniem zezwolenia na pobyt czasowy, stały (Kartę Pobytu) lub pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Jak przedłużyć legalny pobyt w Polsce?

Pobytu ma swój termin ważności, którego trzeba bezwzględnie przestrzegać. Po tej dacie pobyt w Polsce przestaje być legalny i niemożliwa jest kontynuacja pracy bez złożenia odpowiednich dokumentów. W sytuacji, gdy kończy się ważność zezwolenia na pobyt czasowy, trzeba złożyć wniosek o wydanie lub wymianę specjalnej Karty Pobytu. Niezbędnym warunkiem do przedłużenia legalnego pobytu jest złożenie tego podania co najmniej 30 dni przed datą upływu ważności zezwolenia.

Aby zapewnić w pełni legalne przebywanie w Polsce i możliwość podjęcia pracy u polskiego pracodawcy, obcokrajowiec musi dopełnić określonych formalności. Są one związane ze skutecznym złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt. W określonych sytuacjach konieczne jest uzyskanie Karty Pobytu. Zadbaj o formalne pozwolenie na pobyt w Polsce Twoich pracowników!

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy