Materiał Partnera

Kiedy przedsiębiorstwo kwalifikuje się do restrukturyzacji?

Kiedy przedsiębiorstwo kwalifikuje się do restrukturyzacji?

Restrukturyzacja kierowana jest do przedsiębiorców, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek handlowych oraz spółek partnerskich. Restrukturyzacja firmy pozwala wstrzymać postępowania egzekucyjne, wprowadzić zmiany w zakresie działania i organizacji przedsiębiorstwa, a także daje możliwość znalezienia dodatkowych źródeł finansowania. Dowiedz się, kiedy przedsiębiorstwo kwalifikuje się do restrukturyzacji!

Kiedy firma może zdecydować się na restrukturyzację?

Zgodnie z art. 6 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, aby przedsiębiorstwo mogło zakwalifikować się do restrukturyzacji, musi być niewypłacalne lub zagrożone niewypłacalnością. Przy czym niewypłacalność ma miejsce, gdy dłużnik zalega ze spełnieniem zobowiązań, a opóźnienie w spłacie przekracza 3 miesiące albo zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający 24 miesiące.

Jak zauważa radca prawny z Kancelarii Burkot Legal w Łodzi: Im szybciej przedsiębiorstwo zdecyduje się na współpracę z kancelarią restrukturyzacyjną, tym większe będą jego szanse na porozumienie z wierzycielami, odzyskanie płynności finansowej i zmniejszenie konsekwencji zadłużenia. Szybko otwarte postępowanie restrukturyzacyjne jest bardzo dobrą alternatywą dla ogłoszenia upadłości firmy.

Ogłoszenie upadłości i likwidacja firmy powinna być ostatecznym wyjściem z trudnej sytuacji. Podjęcie działań naprawczych w odpowiednim momencie daje firmie szansę przywrócenia zdolności do spłacania zobowiązań i odzyskania stabilnej pozycji na rynku. Na restrukturyzację najczęściej decydują się firmy, dla których niewypłacalność jest faktycznym zagrożeniem, a także firmy zmagające się z egzekucją komorniczą oraz odczuwające przejściowe problemy finansowe.

Kiedy sąd nie zgodzi się na restrukturyzację?

Ustawa wyklucza pewne sytuacje, w których restrukturyzacja sądowa nie może zostać rozpoczęta:

  • Sąd odmówi otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, gdy jego skutkiem byłoby pokrzywdzenie wierzycieli.
  • Sąd odmówi otwarcia postępowania układowego lub sanacyjnego, jeżeli nie została uprawdopodobniona zdolność dłużnika do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania,
  • Sąd odmówi zatwierdzenia układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu, gdy suma spornych wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.
  • Sąd odmówi otwarcia postępowania układowego, gdy nie ma przeszkód do otwarcia przyspieszonego postępowania układowego.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy