Materiał Partnera

Kto może reprezentować oskarżonego przed sądem?

Kto może reprezentować oskarżonego przed sądem?

Osoba oskarżona w postępowaniu karnym ma prawo do obrony. Czasem może to być obrońca z urzędu, radca prawny lub adwokat. Są sytuacje, w których ustanowienie obrony jest obowiązkowe, w innych przypadkach natomiast oskarżony nie musi decydować się na udział obrońcy w postępowaniu. Jeśli obrońca ma wysokie umiejętności w obronie osób oskarżonych i potrafi umiejętnie zbudować linię obrony, oskarżony może liczyć na złagodzenie wyroku.

Kiedy wymaga się obrońcy dla oskarżonego i kto może go reprezentować?

Obligatoryjne ustanowienie obrońcy dla oskarżonego istnieje w kilku przypadkach. Zwykle mowa o postępowaniu podjętym na skutek zbrodni, ale również w przypadku niepełnosprawności osoby oskarżonej. Gdy jest ona głucha, niewidoma, albo chora psychicznie, adwokat dla oskarżonego jest obowiązkowy. W pozostałych przypadkach osoba oskarżona nie musi decydować się na posiadanie profesjonalnego obrońcy. Linię obrony może wtedy sformułować osobiście, jednak może ona okazać się nieskuteczna. Dlatego w większości przypadków należy podjąć współpracę z osobami doskonale znającymi prawo karne, oraz biegłymi w postępowaniach sądowych. Kancelaria Adwokacka Bogdan Kondorowski z Kutna oferuje swoje profesjonalne usługi dla osób oskarżonych i poszkodowanych. Warto jeszcze wspomnieć, że dla osób nieletnich i lub ubezwłasnowolnionych ustanowiono przedstawiciela ustawowego. Jest nią opiekun prawny, rodzic lub osoba, która sprawuje faktyczną opiekę nad oskarżonym.

Jakie jeszcze opcje obrony ma oskarżony?

Oprócz pomocy adwokackiej osoba oskarżona może skorzystać od niedawna ze wsparcia radcy prawnego. Nowelizacje prawne umożliwiają dołączenie radcy do postępowania w celu sformułowania linii obrony. Poza tym osobie, przeciwko której toczy się postępowanie, należy się tzw. obrońca z urzędu. Warunkiem ustanowienia takiej osoby jest potwierdzenie przed sądem, że oskarżony nie ma środków finansowych do zatrudnienia w swoim interesie profesjonalnego obrońcy. Co ważne, oskarżonemu nie przysługuje obrońca z urzędu, jeśli sprawa nie wymaga jego powołania. Nawet jeśli nie ma on środków na zatrudnienie adwokata, to sąd nie zezwala na ustanowienie obrońcy z urzędu w takiej sprawie karnej. To od umiejętności obrońcy w dużym stopniu zależy, jak pomyślny wyrok dla oskarżonego zostanie ogłoszony.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy