O co pyta sąd na sprawie spadkowej?

O co pyta sąd na sprawie spadkowej?

Prawo nakłada na nas szereg obowiązków w związku ze śmiercią bliskiej osoby z rodziny. W takiej sytuacji, często po raz pierwszy i jedyny, musimy stawić się w sądzie w celu załatwienia sprawy spadkowej. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku zazwyczaj nie jest skomplikowane i drogie. Chcesz wiedzieć, jak dokładnie przygotować się do sprawy spadkowej i o co może zapytać Cię sąd? Dowiesz się tego z artykułu.

Jak założyć sprawę spadkową?

By załatwić tego rodzaju sprawę sądową, pierwsze co musimy zrobić, to złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek ten musimy dostarczyć do Sądu Rejonowego, w którego pobliżu spadkodawca do chwili śmierci mieszkał. Do dokumentu musimy dołączyć tyle odpisów, ile jest uczestników postępowania.

Jeśli spadkodawca pozostawił po sobie testament, musimy doręczyć do sądu i trybunału jego oryginał. Wymaganym dokumentem jest również oryginał aktu zgonu spadkodawcy oraz inne akty stanu cywilnego, które potwierdzają pokrewieństwo nasze i naszej rodziny ze zmarłym, takie jak na przykład skrócony odpis aktu urodzenia i odpis aktu małżeństwa.

Jak wygląda sprawa o nabycie spadku?

Sprawa o nabycie spadku może zakończyć się na pierwszym terminie, jeśli spadkobiercy są zgodni co do tego, kto ma otrzymać dany spadek. Cała sprawa spadkowa w sądzie polega na odebraniu przez sędziów stanowisk od uczestników postępowania w sprawie nabycia spadku.

Przed sądem musimy odpowiednio wcześniej złożyć zapewnienie spadkowe. W zapewnieniu spadkowym musimy podać informację o tym, czy spadkodawca pozostawił po sobie jakiś testament. Jeżeli tak, wówczas sąd chce wiedzieć, w czyim jest on posiadaniu. Sąd może także chcieć dowiedzieć się od nas, ile dokładnie jest osób uprawionych do nabycia spadku i czy chcemy w ogóle otrzymać dany spadek.

Przepisy prawne wskazują, że jeśli w terminie 6 miesięcy od otwarcia spadku, nie złożymy odpowiedniego oświadczenia spadkowego, wówczas przyjmuje się, że nabyliśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Ile kosztuje założenie sprawy spadkowej w sądzie?

Wniosek o sprawę spadkową kosztuje 100 zł, jeśli dotyczy postępowania po jednym spadkobiorcy. W przypadku, gdy spadkobiorców jest więcej, opłata w wysokości 100 zł musi być uiszczona po kolei przez każdego z uczestników postępowania. Koszt w wysokości 300 zł, poniesiemy za wniosek o dział spadku zawierający zgodny podział majątku, natomiast 1000 zł będziemy musieli zapłacić za wniosek o dział spadku zawierający zniesienie współwłasności.

Jeśli natomiast załatwiamy sprawę spadkową u notariusza, za akt poświadczenia dziedziczenia lub protokół odrzucenia spadku musimy zapłacić 50 zł. Do ceny wlicza się także podatek VAT i koszty wypisów. Ostateczną cenę ustala notariusz na podstawie złożonych przez nas dokumentów. Co istotne, koszty związane z poświadczeniem dziedziczenia nie ulegają zmianom

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy