Materiał Partnera

Od czego zależy wysokość alimentów?

Od czego zależy wysokość alimentów?

Zgodnie z prawem rodzic, który nie mieszka z dzieckiem, jest zobowiązany do płacenia na jego rzecz alimentów. Ich wysokość jest uzależniona od wielu czynników. Jednak do najważniejszych z nich należą jego potrzeby i koszty utrzymania, a także możliwości zarobkowe strony zobowiązanej do ich płacenia. Od czego jednak zależy wysokość alimentów?

Czynniki decydujące o wysokości alimentów

Wysokość alimentów w każdym przypadku jest inna i nie istnieje żadna suma narzucona przez prawo definiująca maksymalną, bądź minimalną kwotę takiego świadczenia. Jednak zgodnie z artykułem 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego powinna być ustalana na podstawie następujących czynników:

  • usprawiedliwionych potrzeb dziecka,
  • możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica zobowiązanego.

Usprawiedliwione potrzeby dziecka

Ze względu na to, że głównym celem świadczenia alimentacyjnego jest możliwość zapewnienia dziecku komfortowego funkcjonowania, w pierwszej kolejności należy wykazać jakie są jego potrzeby. Należą do nich koszty utrzymania, czyli opłaty związane z mieszkaniem, jego wyżywieniem, ubiorem i edukacją. Ale również rozrywkami, zabawkami, abonamentem telefonicznym, sprzętem elektronicznym, czy nawet wyposażeniem pokoju. Dodatkowo do tego punktu zalicza się również jego potrzeby związane ze sytuacją zdrowotną, a także wiekiem.

Z tego powodu rodzic, który dochodzi alimentów na dziecko musi uwzględnić wszystkie zarówno stałe, np. miesięczne koszty, ale również te, które ponoszone są na przykład co kwartał. Standard życia przed rozwodem małżonków również ma znaczenie, ponieważ w sprawach o alimenty stosuje się zasadę równej stopy życiowej. Oznacza ona, że dziecko powinno żyć na takim samym poziomie jak jego rodzice.

Zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego rodzica

Drugim aspektem decydującym o wysokości alimentów wskazanym przez prawo są możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica. W tym przypadku sąd bierze pod uwagę jego dochody, ale również wykształcenie. Wiele osób, chcąc uniknąć płacenia wysokich świadczeń, wykazuje minimalną pensję lub informuje sąd o statusie bezrobotnego. 

W takiej sytuacji zawsze warto skorzystać z pomocy adwokata, na przykład z Kancelarii Adwokackiej Joanna Kurzynoga i Bartosz Kula. Fachowiec poprowadzi działania w taki sposób, aby doprowadzić do ustalenia i wyegzekwowania niezbędnych środków finansowych. W takich sytuacjach sąd ustala, że możliwości zarobkowe rodzice są większe, jeżeli wykonywałby on swój zawód zgodnie z kwalifikacjami i podwyższa wysokość świadczenia.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy