Materiał Partnera

Od czego zależy wysokość alimentów przyznawanych na dziecko?

Od czego zależy wysokość alimentów przyznawanych na dziecko?

Uzyskanie przez rodziców rozwodu nie oznacza, że zmieniają się ich obowiązki co do łożenia na utrzymanie wspólnych dzieci. Niezależnie od stosunków między rodzicami muszą oni zapewniać odpowiednie środki finansowe, a także brać udział w wychowaniu dziecka. Zobowiązanie to przyjmuje bardziej sformalizowaną formę, jeżeli rodzice porozumieli się co do zawarcia umowy alimentacyjnej lub alimenty zostały przyznane przez sąd.

Jak ustala się wysokość alimentów na dziecko?

Osoba, która występuje o przyznanie alimentów na dziecko – po orzeczeniu rozwodu jest to rodzic, z którym dziecko mieszka na stałe – powinna w pozwie zawrzeć również wysokość sumy, jakiej się domaga. Kwota alimentów na dziecko musi uwzględniać środki potrzebne na pokrywanie uzasadnionych potrzeb dziecka związanych z wyżywieniem, zakupami ubrań, podręczników i pomocy szkolnych, a także środków czystości. Wchodzą do niej też sumy niezbędne na finansowanie wydatków na opłaty łączące się z korzystaniem z mieszkania, użytkowaniem energii, wody, jak również rachunkami za dostęp do internetu. W grę wchodzą tu też pieniądze potrzebne na wypoczynek i zajęcia dodatkowe – naukę języków czy rozwijanie zainteresowań. Jeżeli dziecko wymaga leczenia albo rehabilitacji dochodzą tu także kwoty konieczne na leki czy odpowiedni sprzęt.

O wysokości alimentów decyduje sąd, choć istnieje także możliwość zawarcia umowy między rodzicami. W przypadku orzeczenia sądowego pod uwagę brane jest prawo dziecka do życia na takiej samej stopie jak jego rodzice. Przy określaniu wielkości zobowiązania alimentacyjnego liczą się możliwości zarobkowe obojga rodziców, perspektywy na rynku pracy wpływająca na poziom dochodów oraz szanse znalezienia pracy, jak również sytuacja rodzinna zobowiązanego – szczególnie jeżeli musi on utrzymywać także inne dzieci.

Jak i kiedy można zmienić wysokość alimentów?

Wysokość alimentów może zostać zmieniona, jeżeli osoba do nich zobowiązana lub je otrzymująca wystąpi z odpowiednim pozwem. Powinien on zawierać uzasadnienie wskazujące na okoliczności, które usprawiedliwiają zmianę. W przypadku wniosku o podwyższenie kwoty alimentów może to być zmiana wieku dziecka i związane z tym większe potrzeby. Uzasadnieniem może być też zmiana sytuacji gospodarczej np. zwiększenie się inflacji lub wzrost cen. Powodem może być także pogorszenie się stanu zdrowia, potrzeba rozwijania zainteresowań dziecka bądź branie przez nie udziału w wydarzeniach kulturalnych. Jeśli chodzi o okoliczności, które mogą wpłynąć na obniżenie zobowiązania, to może to być utrata pracy lub zmniejszenie się zarobków. Pomoc w kwestii związanej z alimentami można uzyskać w Kancelarii Radców Prawnych Arendarski & Stejblis. Zajmuje się ona prawem cywilnym i karnym, a także obsługą podmiotów gospodarczych.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy