Materiał Partnera

Zadania geodety a regulacja stanu prawnego nieruchomości

Zadania geodety a regulacja stanu prawnego nieruchomości

Kwestie sporne lub braki w dokumentacji stanowią nie lada problem dla właścicieli nieruchomości. Może się zdarzyć, że grunty budowlane, czy orne należy wydzielić od nowa przez odtworzenie znaków granicznych. Czasem konieczne jest też rozwikłanie zagadek historycznych i potwierdzenie lub wykluczenie własności. Są to procesy wymagające działań administracyjnych oraz terenowych, które wykonuje wyspecjalizowany geodeta. Co dokładnie robi?

Księga wieczysta jako źródło potwierdzenia własności

Każdy właściciel nieruchomości wie, że informacje o nich można znaleźć w księdze wieczystej. „Znajomość zawartości księgi wieczystej nieruchomości pozwala jednoznacznie określić jej status prawny” – wskazuje przedstawiciel firmy MasterGeo z Lublina. Zdarza się jednak, że działka nie posiada księgi wieczystej. Wychodzi to na jaw zwykle w momencie podjęcia kroków sprzedażowych, darowizny lub chęci podzielenia działki. Na skutek braku tego dokumentu następuje wyłączenie nieruchomości z obrotu rynkowego. Oznacza to, że nie da się sprzedać lub podarować nikomu takiej działki. Wtedy swoją pomoc oferuje wyspecjalizowany geodeta.

Rola geodety w regulacji statusu prawnego nieruchomości

Należy zaznaczyć, że proces odtwarzania księgi wieczystej i regulowania statusu prawnego działki nie jest łatwy. Każdy przypadek traktowany jest indywidualnie pod kątem stanu zachowanej dokumentacji rodzinnej, archiwum danej gminy czy innych dostępnych potwierdzeń prawnych. Dzięki odpowiednim uprawnieniom do sporządzania dokumentacji o nieruchomości geodeta wykonuje odtworzenie statusu prawnego. Działania te mogą wymagać np. odtworzenia znaków granicznych. Dzięki złożeniu dokumentów do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a także Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego możliwe staje się dokonanie wpisu do księgi wieczystej lub jej założenie. Wtedy właściciel może wykonać każde działanie np. wznowienie granic działki przed jej sprzedażą.

Jak widać, brak wsparcia ze strony wykwalifikowanego geodety oznaczałby trudności w dokonaniu sprzedaży, podziału czy darowizny nieruchomości. Regulacja statusu prawnego działki jest związana z intensywną pracą uprawionego do takich działań geodety. To ważne, by do takich zadań wybrać specjalistę z tej dziedziny.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy