Materiał Partnera

Zasadnicze różnice między rozwodem a separacją

Zasadnicze różnice między rozwodem a separacją

Rozwód i separacja to sytuacje trudne dla małżonków oraz ich rodzin. Czas ten może mieć długotrwały wpływ na życie zaangażowanych osób. Warto wiedzieć, jakie są różnice między rozwodem a separacją, gdyż wynikają z nich konsekwencje prawne. Artykuł przybliża tę problematykę i omawia prawa małżonków, pozostających w separacji oraz po orzeczeniu rozwodu.

Separacja czy rozwód?

Podstawowa różnica między rozwodem a separacją polega na tym, że separacja ma charakter tymczasowy, natomiast rozwód – trwały. Kiedy sąd orzeka rozwód jest to w sensie prawnym nieodwracalne. Natomiast w przypadku separacji prawo dopuszcza możliwość powrotu małżonków do wspólnego życia. Odmienne jest też to, że rozwód wymaga trybu procesowego, a separacja może nastąpić w wyniku postępowania nieprocesowego, szczególnie gdy nie ma sporu, uniemożliwiającego porozumienie.

Separacja czy rozwód to czas, kiedy małżonkowie znajdują się w stresie, co utrudnia podejmowanie racjonalnych decyzji. Dlatego na tym etapie dobrze jest skontaktować się z adwokatem, który może doprowadzić do pozytywnych rozstrzygnięć, udzielając porad prawnych i uczestnicząc w mediacjach między nimi. W tym celu warto umówić się na konsultację w kancelarii, takiej jak np. Kancelaria Adwokacka Rafała Cichonia w Strzelcach Opolskich. Pomoc doświadczonego adwokata może przynieść efekty, a wiele spraw lepiej załatwić poza wokandą – dotyczy to zwłaszcza kwestii podziału majątku oraz ustalenia opieki nad dziećmi.  

Prawa małżonków w separacji i po rozwodzie 

Rozwód pozwala ex-małżonkom na rozpoczęcia nowego życia, w tym na wstąpienie w kolejny związek małżeński. W przypadku separacji to niemożliwe – w czasie jej trwania nie wolno zawrzeć nowego małżeństwa, jak również zmienić nazwiska. Inną zasadą, obowiązującą w okresie separacji, jest to, że w określonych warunkach małżonkowie muszą nieść sobie wzajemną pomoc, co nie ma zastosowania w odniesieniu do osób rozwiedzionych. W obu przypadkach ważną kwestią są sprawy majątkowe. Tu prawo nie pozostawia wątpliwości – zarówno rozwód, jak i separacja powodują ustanie wspólności majątkowej, a to wymaga podziału majątku, o ile wcześniej nie podpisano intercyzy. Na koniec należy podkreślić, że separacja i rozwód zdecydowanie różnią się prawami oraz zobowiązaniami, które mają małżonkowie, o czym nie wolno zapominać w momencie podejmowania decyzji o zakończeniu wspólnego życia.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy